Så nemt kan du spare dine arvinger for arveafgift

Arveafgift, boafgift, ”dødsskat” – kært barn har mange navne. Arveafgiften – eller boafgiften som den officielt hedder – deler vandene og er ofte genstand for politiske diskussioner. Nogle ønsker arveafgiften forhøjes, mens nogle ønsker den afskaffes helt – men hvad er arveafgift egentlig, og hvor meget skal man betale som arving til en afdøde? Det undersøger vi nærmere i det nedenstående.

Udgangspunktet er, at arvinger til en afdød skal betale 15% af den arv, som de modtager – dog er de første ca. 310.000 kr. helt afgiftsfri. Der gælder herefter en række modifikationer til dette udgangspunkt, som vil blive beskrevet i det følgende. Det giver derfor bedst mening at dele arvingerne op i 3 forskellige ”typer”.

Kategori 1 – Arvinger i nærmeste familie

Arvinger i denne kategori betaler 15% afgift af arven, der måtte overstige bundfradraget på 310.000 kr. I kategorien hører bl.a. børn, børnebørn, forældre, samlevere – men personer som søskende og nevøer/niecer er her ikke inkluderet.

Kategori 2 – Arvinger udenfor nærmeste familie

Arvinger i denne kategori betaler også 15% af den arv, der måtte overstige bundfradraget på 310.000 kr. Herefter skal arvingerne betale yderligere 25% i tillægsafgift af dét beløb, der er tilbage efter afregningen af den oprindelige boafgift. Dette betyder, at ca. 32-38% af arven går til betaling bo- og tillægsboafgifter. I kategorien hører bl.a. øvrig familie, f.eks. søskende, nevøer/niecer, samt alle øvrige personer, herunder venner, naboer, mv.

Kategori 3 – Ægtefæller og velgørenhedsorganisationer

Ægtefæller og velgørenhedsorganisationer er helt fritaget for betaling af boafgifter, og modtager således arven 100% ubeskåret. Det kan derfor i afgiftsmæssig henseende betale sig at blive gift, frem for at være ugift samlevende. Ønsker du, at mindst muligt af din formue skal afleveres til staten i afgifter, kan det derfor også godt svare sig at donere til en god sag.

Hvordan kan jeg formindste arveafgiften?

Hvis du udelukkende har arvinger, der befinder sig i kategori 2, er der gode muligheder for, at du kan indrette testamentet sådan, at der skal betales mindre i afgift til staten, at dine arvinger får mere i arv, og at du samtidig tilgodeser en velgørende sag. Dette kan ske ved at gøre brug af den såkaldte ”30%-metode”, som du kan læse meget mere om her.

Hvis du ønsker at høre mere om arveafgift generelt, eller overvejer du at oprette testamente? Så kan du læse mere ved at følge dette link, hvor du også kan se, hvad det koster at få skrevet testamente.

One comment

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *